Terapia Integracji Sensorycznej (SI) -w przedszkolu Słoneczna Akademia w Brwinowie

W naszym przedszkolu terapeutycznym przywiązujemy ogromną wagę do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Jednym z kluczowych elementów naszego programu terapeutycznego jest Terapia Integracji Sensorycznej, znana również jako SI (z ang. Sensory Integration). Jest to holistyczna metoda terapeutyczna, która koncentruje się na stymulowaniu oraz regulacji układu sensorycznego dziecka.

 

Czym jest Terapia Integracji Sensorycznej?

 

Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na założeniu, że ludzki mózg przetwarza informacje sensoryczne z otoczenia poprzez różnorodne układy sensoryczne, takie jak dotyk, wzrok, słuch, równowaga czy propriocepcja (czucie głębokie). Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi mogą mieć trudności w przetwarzaniu tych bodźców, co wpływa na ich funkcjonowanie i rozwój.

 

Głównym celem terapii SI w naszym przedszkolu terapeutycznym jest pomóc dzieciom w integracji i regulacji bodźców sensorycznych, aby poprawić ich funkcjonowanie zarówno w przedszkolu, jak i w codziennym życiu. Poprzez odpowiednio dostosowane ćwiczenia i aktywności, terapia SI pomaga dzieciom w:

  • Poprawie umiejętności poznawczych i motorycznych
  • Zwiększeniu zdolności do koncentracji i uwagi.
  • Rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
  • Poprawie integracji z otoczeniem oraz radzeniu sobie w sytuacjach stresowych.

 

Jak przebiega terapia SI w naszym przedszkolu?

 

Terapia SI w naszym przedszkolu terapeutycznym jest prowadzona przez doświadczonych terapeutów zajęciowych, którzy indywidualnie dostosowują program terapeutyczny do potrzeb każdego dziecka. Wykorzystujemy różnorodne narzędzia i techniki terapeutyczne, takie jak gry sensoryczne, integracyjne zabawy ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem przyrządów sensorycznych oraz praca z terapeutami zajęciowymi.

 

Dlaczego warto wybrać Słoneczną Akademię w Brwinowie?

 

Wybierając nasze przedszkole terapeutyczne, rodzice mogą mieć pewność, że ich dziecko będzie miało dostęp do wysokiej jakości terapii SI, prowadzonej przez doświadczonych specjalistów. Nasze podejście holistyczne pozwala na kompleksową opiekę nad dzieckiem, uwzględniając jego indywidualne potrzeby rozwojowe oraz terapeutyczne. Dzięki terapii SI w naszym przedszkolu, dzieci mogą osiągnąć pełny potencjał rozwojowy i cieszyć się pełniejszym, bardziej satysfakcjonującym życiem.

 

Nasze przedszkole oferuje także szereg innych terapii i zajęć wspomagających rozwój dzieci z różnymi potrzebami. W naszym programie znajdują się między innymi:

 

  • Terapia mowy i komunikacji: Specjaliści pomagają dzieciom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, poprzez ćwiczenia artykulacyjne, naukę słownictwa oraz budowanie zdolności do porozumiewania się z otoczeniem.

 

  • Terapia behawioralna: Dedykowana dzieciom z trudnościami behawioralnymi, terapia behawioralna opiera się na metodach behawioralnych, mających na celu zmianę niepożądanych zachowań i wzmacnianie pozytywnych nawyków.

 

  • Terapia zaburzeń ruchowych: Wspierająca dzieci w rozwijaniu umiejętności motorycznych, koordynacji ruchowej oraz równowagi poprzez różnorodne zajęcia ruchowe i ćwiczenia fizyczne.

  • Terapia pedagogiczna: Indywidualnie dostosowane zajęcia wspomagające naukę i rozwój poznawczy dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych umiejętności i potrzeb edukacyjnych.

 

Wszystkie terapie i zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o komfort i postępy rozwojowe każdego dziecka. Nasze przedszkole terapeutyczne stawia sobie za cel nie tylko pomoc w przezwyciężaniu trudności rozwojowych, ale również tworzenie przyjaznej, wspierającej atmosfery, w której dzieci mogą rozwijać się i osiągać sukcesy.

 

Jeśli szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie rozwijać się pod fachową opieką specjalistów, serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola terapeutycznego, gdzie Terapia Integracji Sensorycznej odgrywa kluczową rolę w procesie terapeutycznym.